Barca Riba

Barca Riba

DESCRIPCIÓN

Barca model Italià, casa Riva fabricant de llanxes de motor, d’alta qualitat, molt cotitzades. Molt cotitzades són les Rolls-Royce del mar. Vaixell fabricat a mà, ulls de bou i detalls estan fets de llautó, crom o altres metalls d’alta qualitat. En perfecte estat, pes15 quilos mides: llarg 160,  ample 52, alçada 45

Mancant receptor, bateria i emissora 890€

Amb receptor, bateria i emissora 1150€

Barca modelo Italiano, casa Riva fabricante de lanchas a motor, de alta calidad , muy cotizadas. Llamadas Rolls-Royce del mar. Barco fabricado a mano, ojos de buey y detalles están hechos de latón, cromo u otros metales de alta calidad. En perfecto estado, peso15 kilos tamaños: largo 160, ancho 52, altura 45

A falta de receptor, bateria y emisora 890€C

on receptor, bateria y emisora1150€

Maquette de bateau italienne, Riva fabricant de bateaux à moteur de haute qualité et très recherchés. Appelée Rolls-Royce de la mer. Le bateau, les hublots et les détails fabriqués à la main sont en laiton, chrome ou autres métaux de haute qualité. En parfait état, poids 15 kilos

mesures : longueur 160, largeur 52, hauteur 45

En l’absence de récepteur, batterie et émetteur 890 €

Avec récepteur, batterie et émetteur 1150 €

Italian model boat, Riva manufacturer of high quality, highly sought-after motor boats. Called Rolls-Royce of the sea. Handcrafted boat, portholes and details are made of brass, chrome or other high quality metals. In perfect condition, weight 15 kilos measurements: length 160, width 52, height 45

In the absence of receiver, battery and transmitter €890

With receiver, battery and transmitter

€1150

 

Icona de Validada per la comunitat

 

 

SI TE GUSTA
Simplemente...