Escut de Sant Feliu de Guixols

Escut de Sant Feliu de Guixols

Escut de Sant Feliu de Guixols

Escut de Sant Feliu de Guixols.amb pedra calcaria de cova, signada I datada del 78. Escultor Llanoa . Petit desperfecte en la part superior , restaurat.

DESCRIPCIÓN

350,00